Hun skrev bekymringsmelding, men mener det var urimelig å hasteflytte Rop

foto