Barnehagevedtak etter gruppe­møter

Kommunestyret i Sømna vedtok med ni mot sju stemmer å renovere eksisterende barnehage i Vik, og gikk altså imot kommunedirektørens innstilling om å etablere modulbarnehage i sentrum. Foto: Bård Pedersen