Rop har lyst ut stillinger, ser på turnus og planlegger for flyktninger