Regjeringen vil la kommuner gi unntak fra plan- og bygningsloven

foto