Kommunedirektør beklager brudd på drøftingsplikten