De nye statsrådene Gram og Gjelsvik fikk blomster på Slottsplassen

foto