Havnedebatt om «smålatterlig» forslag eller «uansvarlig posisjon»