Kan spørre om helse­arbei­dere er vaksi­nert, de trenger ikke svare