Amedia-hackere ber om løsepenger – uvisst når avisene kommer tilbake