Eline Monsen blir samhand­lings­leder for helse på Helge­land

foto