Fugleinfluensa: Tester flere døde fugler i Vega og Sømna

foto