For første gang på mange år går antallet nordmenn uten fastlege ned, ifølge departementet.

– Regjeringen har prioritert å løse fastlegekrisen med konkrete tiltak, og nå ser vi at flere piler peker riktig vei, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun er glad for at trenden har snudd og påpeker at på to år har regjeringen styrket ordningen med over en milliard kroner.

Positive endringer

Regjeringen har gjort flere grep for fastlegeordningen. De har blant annet styrket basistilskuddet for legene, samt innført en nasjonal ALIS-ordning, noe som har bidratt til økt rekruttering.

– De positive endringene er særlig tydelige i andre halvdel av 2023. På et snaut halvår, fra august 2023 til januar 2024, har antall innbyggere uten fastlege sunket med nesten 25.000, sier helseministeren.

Også Allmennlegeforeningen reagerer positivt på utviklingen.

– Det er gledelig at resultatene av langvarig arbeid og tiltakene som kom i Handlingsplanen 2020 nå begynner å få effekt. Stadig flere leger ser fastlege som en attraktiv karrierevei. Men vi trenger enda flere fastleger, og det er derfor behov for ytterligere styrking av økonomien i ordningen, sier leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i en kommentar til NTB.

Han peker på at det fortsatt står over 200.000 innbyggere uten fastlege og at nær halvparten av kommunene i dag ikke har noen ledige plasser til nye innbyggere. Tallene fra departementet viser også at over 300.000 står på venteliste for å bytte fastlege.

Behov for økt rekruttering

– Det vil derfor være behov for en fortsatt økt rekruttering i årene som kommer. Mange kommuner har fortsatt store utgifter knyttet til nødvendige ekstratiltak utover den statlige finansieringen, for å sikre innbyggerne fastlegetjenester. Det er viktig at de iverksatte tiltakene gis tid til å virke slik at vi får stabilisert ordningen. Ytterligere tiltak må være grundig konsekvensutredet slik at det ikke skapes unødvendig usikkerhet, men trygge og forutsigbare rammer for de som skal jobbe i ordningen, understreker Klev.

De fleste fylker har behov for flere fastleger, men særlig i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Telemark er det store utfordringer, ifølge helsedepartementet.