Nytt foretak i Steinkjer kommune med navnet Havkatt AS ble registrert den 20.11.2023. Formålet med virksomhet skal være å fiske. Aksjeselskapet har akkurat nå en kapital på 30.000 kroner. Selskapets sete er registrert under adresse på Klingvegen 36, 7717 Steinkjer. Daglig leder er Robert Guin.