Forhandlingene har pågått i Den internasjonale kommisjonen for forvaltning av atlantisk tunfisk (ICCAT). Både småskala kystfartøy og notfartøy kan delta i fisket også i år, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Makrellstørja har de senere år vendt tilbake til norske farvann, og er nå kommet for å bli. Vi har i forhandlinger fått gjennomslag for økning i den norske kvoten i 2023, et kvotenivå som står fast fram til 2025. Dette gir økte muligheter til fangstaktivitet og verdiskaping, og gir forutsigbarhet for aktører som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Av norsk totalkvote på 383 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje.

Notfartøyene som skal delta i fisket, får en fartøykvote på 30 tonn og et maksimalkvotetillegg på 15 tonn per fartøy. Samlet gruppekvote er 300 tonn. Småskala kystfartøy får en samlet gruppekvote på 40 tonn, som er en økning på 22 tonn fra 2022. Inntil 25 fartøy får delta i denne gruppen i 2023, og vilkårene er at fartøyet er under 15 meter og fisker kystnært med selektivt redskap.