Poli­tikerne tvinges til å vurdere vedtak om boplikt på nytt