– Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og jobber ut fra flere hypoteser. En av hypotesene er at det dreier seg om drap og selvdrap. Vi kan foreløpig ikke si noe mer konkret om hva som har skjedd, sier Anne Haave, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Til NTB sier Haave at det dreier seg om tre voksne personer.

– Politiet har ikke sikker identitet på de tre avdøde. Det er etterforskningen fram til nå som tilsier at drap og selvdrap er en av teoriene, forklarer Haave.

Ble varslet av vitne

Hun sier at det var et vitne som kontaktet politiet om en mistenkelig hendelse på adressen. Vedkommende sitter nå i vitneavhør med politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 21 torsdag kveld og har satt store ressurser på saken. De ønsker likevel ikke å kommentere eventuelle beslag som er gjort i saken.

Ut fra politiets opplysninger er det ikke grunn for personer i nærområdet til å være bekymret.

Politiet er i gang med tekniske undersøkelser på åstedet, rundspørringer i området og avhør og det er besluttet obduksjon av de tre avdøde.

Politiet ber om tips

De er også interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe eller har opplysninger, og ber om at de melder fra til politiet så raskt som mulig via telefon 73 48 94 00 eller via nettadressen tips.politiet.no/trøndelag.

Dette gjelder området Singsaker nedenfor Eidsvolls gate siste to døgn.

I forbindelse med hendelsen er det også sperret av et bolighus. NTBs fotograf på stedet forteller at det er mye vakthold rundt huset, samt at krimteknikerne er på stedet.