Tilsynet på krise­senteret avsluttet - sikker­hets­tiltak er på plass