Styret i Foreningen for barnepalliasjon trekker seg