Tok opp boset­ting av flykt­ninger på Reinfjord Lille