foto
Brønnøy kommune vil sette opp skilt ved innkjøringen til Gårdsøyveien og sette ned fartsgrensen til 30 km/t. Foto: Matti Riesto

Kommune vil skilte problemveier og sette ned fartsgrensen