Sjøfartsdirektoratet vil bruke biogass for å nå nullutslippsmål