Justis- og beredskapsdepartementet ga tirsdag instruksen til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Frem til nå har det vært gjort et unntak fra instruksen. Nå oppheves det, og ukraineres mulighet til å reise til hjemlandet uten konsekvenser blir med dette begrenset.

– Dersom ukrainere med midlertidig kollektiv beskyttelse reiser fram og tilbake mellom Norge og Ukraina, kan dette tyde på at de ikke lenger har behov for beskyttelse i Norge. Jeg ønsker nå å likebehandle ukrainere og andre nasjonaliteter når det gjelder konsekvensen av slike reiser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Reiser før instruksens ikrafttredelse skal ikke føre til tilbakekall, opplyser departementet. De understreker videre at ukrainere fremdeles kan få adgang til å besøke hjemlandet «i helt spesielle tilfeller».