Folk rappor­terer om døde fugler i Brønnøy og Sømna