Brækkans-speditør med forslag til å øke godstrafikken til sjøs