Karantenebrudd kan gi bøter som starter på 50.000 kroner

foto