Ingen søkte jordmorstilling med krav om minimum tre års erfaring fra akuttmedisin