Klager inn landba­sert anlegg til Sivil­ombuds­mannen

foto