Fire søkere får til sammen 85.000 kroner i nærings­støtte

foto