Det har blitt påvist en ny covid19-smittet på Vega ved hurtigtest i helgen. Det melder Vega kommune på sine hjemmesider mandag.

– Det skal utføres PCR test i dag. Tilfellet ses i relasjon til de to tilfellene som ble påvist i forrige uke. Første prøvesvar av nære nærkontakter er negative. Vi venter på svar på andre nærkontakter, skriver kommunen.

Videre oppsummerer kommunen informasjonen som ble gitt under forrige nasjonale pressekonferanse om pandemien på fredag:

  • Nære nærkontakter som er helt eller delvis vaksinert eller har gjennomgått koronasykdom skal testes med en gang samt på dag 3-5 etter den smittede ble isolert. De skal holde seg hjemme til svar på første test. Egenobservasjon 10 dager frem etter den smittede ble isolert.

  • Uvaksinerte nære nærkontakter skal testes daglig i 7 dager ved selvtesting. Egenobservasjon i 10 dager fra den smittede ble isolert og eksponeringen opphørte.

  • Andre nærkontakter som er uvaksinerte bør testes med en gang. Vaksinerte trenger ikke testes seg med mindre de har symptomer. Alle følger med på egentilstand i 10 dager og tester seg ved symptomer.

  • Husk også at alle positive tester skal meldes til kommunelegen.

Kommunen skriver at det nok er sannsynlig at det kan komme flere smittetilfeller i dagene som kommer.

– Vi oppfordrer til å tenke smittevern – vask eller sprit hendene ofte, hold god avstand og bli hjemme om du har symptomer. Lav terskel for testing – vi oppfordrer alle med symptomer til å komme og få utlevert selvtest etter avtale med legekontoret på 75 03 68 70, skriver kommunen.

Det opplyses også at Vega kommune håper å kunne vaksinere alle over 65 med dose 3 av koronavaksinen før jul, etter at intervallet mellom dose 2 og 3 er senket til 5 måneder nasjonalt. Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon om dose 3-vaksinering av øvrige grupper.