Flere studiesøkere fikk plass på førstevalget – langt færre søkte sykepleie

foto