Kommune­direk­tøren i Sømna anbe­faler felles brann­vesen ledet fra Brønnøy

foto