Avde­lings­ledere bruker fire av fem dager i uka på vikar­innleie