Legger ny strategi for fremtidens havbruksnæring

foto