Oppvekstsjef sluttet i Brønnøy på grunn av problemene

foto