Private barne­hager vant frem med klage, får tilbake store beløp

foto
Kløvermarka barnehage har fått tilbake over 800.000 kroner etter å ha klaget, og vunnet frem, mot Brønnøy kommune. Foto: Marthe K. Nordhuus