Legemiddelverket innfører rasjonering på paracetamol

foto