Kommunedirektøren vil si nei til hyttebygging her

foto