Stortinget vil neppe utrede to fullverdige sykehus

foto