Fem helikopter-avganger offshore er innstilt i dag