Eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre og teknisk sjef for Vega kommune, Anders Karlsson, har nå inngått en avtale som skal sikre Vega lovpålagte  internkontrollsystemer for eiendommer. Vega skal bli en del av Brønnøys systemer, og slik slippe å punge ut ekstra for å etablere det selv .

-Avtalen innebærer at Vega kommune nå implementeres i Brønnøys system for å gi Vega mulighet til å tilfredsstille disse lovkrav uten å måtte etablere et slikt system på egenhånd. Brønnøy kommune står da som administrator og oppretter Vegas portefølje i samarbeid med disse, går det frem av pressemelding fra eiendomssjef Sæthre.

I følge pressemeldingen skal Brønnøy også drive opplæring, både for teknisk personell samt de brukere som skal benytte help-desk funksjon som ligger som en del av systemet.

Sæthre viser til at Brønnøy kommunes Eiendomsavdeling har god kompetanse på feltet.

-Bønnøy kommunes Eiendomsavdeling har over lengre tid etablert et meget godt FDV-system for eiendommer/bygg/installasjoner for å ivareta lovpålagte krav til internkontroll og dokumentasjon. Dette omfatter internkontroll-elektro, brannvern med videre.