Dommen behandlet spørsmålet om disse ytringene rammes av straffelovens paragraf 156 andre ledd om utilbørlig atferd som forulemper offentlig tjenesteperson.

Mannen som kom med utsagnene rettet mot de to kvinnelige fiskeriinspektørene, jobbet ved et fiskerimottak hvor de utførte kontroll.

– Høyesterett konkluderer med at tiltaltes utsagn var over terskelen for det straffbare og viser særlig til formålet med straffebudet. Inspektørene utførte sitt arbeid på fiskemottaket som representanter for Fiskeridirektoratet og med myndighet til å beordre potensielt upopulær kontroll. I en slik sammenheng er det utvilsomt behov for det vern straffeloven § 156 andre ledd er ment å gi, heter det i dommen.

Høyesterett har også tatt lokal sjargong i betraktning da de vurderte ytringene, men endte likevel opp med å la lagmannsrettens straff bli stående. Dermed må mannen betale en bot på 12.000 kroner.