Forenings­portal har tatt av. 101 foreninger regist­rert bare i én kommune

foto