– Den lave jobbandelen er bekymringsfull og krevende for de det angår og for fremtidig rekruttering. Spesielt fordi signalene fra politidistriktene er at de også fremover må nedjustere bemanningen, sier assisterende rektor Kjell Eirik Mortensen ved Politihøgskolen (PHS) til TV 2.

Leder Alexander Stokkedal for Politistudentene sier at studentene visste at det kunne ta litt tid før de fikk fast jobb, men at det fremtidsutsiktene nå for vikariater også er mørke.

– Det er utrolig mye frustrasjon blant studentene. Mange føler på at vi blir utdannet ut i arbeidsledighet, sier han.

I statsbudsjettet for 2023 bestemte Justis- og beredskapsdepartementet at det skulle opprettes 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

Samtidig viser en kartlegging TV 2 har gjort, at ni av tolv politidistrikt måtte nedbemanne i år. Politidirektoratet sier også i sin siste tertialrapport at det vil bli enda færre politifolk i etaten neste år på grunn av budsjett.

Kanalen har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om det er forsvarlig å øke studenttallet når politiet ikke har råd til å ansette studentene.

Statssekretær Sigve Bolstad svarer at målet er å få studentene i jobb.

– Derfor har vi prioritert politiet, men vi opplever som i andre deler av samfunnet, at prisveksten rammer politiet særlig hardt, sier han på vegne av justisministeren.