Video: Brann­vesenet får skryt etter rednings­opera­sjon med rådyr

foto