Mannen ble pågrepet av politiet 8. november og framstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett dagen etter. Han er siktet for overtredelse av naturmangfoldloven og viltloven, skriver Adresseavisen.

– Det er på det rene at siktede ikke har hatt tillatelse til å oppbevare eller omsette fredede egg. Retten har kommet til at det foreligger en reell og konkret mulighet for at siktede kan forspille bevis i saken, hvis han løslates, heter det i kjennelsen.

Påtalemyndigheten ba i retten om varetektsfengsling i to uker, men fikk kun medhold i én og uten brev- og besøksforbud. Retten begrunnet det med at siktede ikke er vanekriminell.

Mannen ble fredag denne uken løslatt. Adresseavisen har vært i kontakt med siktedes forsvarer, Steinar Wiik Sørvik, som ikke ønsker å kommentere saken.