Dobbeltrolle førte til nytt valg av formannskap og kontrollutvalg