Kommunedirektør mener skolevedtak var tilstrekkelig utredet