Styre­møte om sykehusets direktør-anset­telse i dag