Fiskebåt tilbakeholdt i Tromsø etter dødsulykke i januar