Seks personer til sykehus etter trafikkulykke på Saltfjellet i Nordland